لامپ خورشیدی Foscarini
این لامپ می تواند به عنوان روشناییِ باغ یا خانه و به خوبی یک میز قهوه به همراه نوری در زیرش بکار رود.

اختصاصی معماری نیوز: طراح فرانسوی Jean Marie Massaud برای شرکت ایتالیایی Foscarini یک لامپ خورشیدی چند عملکردی به صورت واقعی خلق کرده است.

 با الهام از ایده آتشدان سنتی ولی‌ به طور همزمان به شکل یک شی‌ِ فضایی رمز آلود، این لامپ می تواند به عنوان روشناییِ باغ یا خانه و به خوبی یک میز قهوه به همراه نوری در زیرش بکار رود.

پوشش صاف و صیقلی نیمکره‌ای و سطوح نرم آن باعث شده تا تقریباً هر طراحی‌ داخلی‌ را کامل کند.