بزرگترین کارخانه تولید سقف کاذب کششی در خاورمیانه با تکنولوژی روز دنیا واقع در اصفهان افتتاح شد Beltendo