محصولات بلتندو دارای 20 سال گارانتی بدونه قید و شرط میباشد که نشان از برتری کیفیتی در قیاس با محصولات مشابح  میباشد